Ahşap, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen, uygun maliyetli, çevresel ve doğal dengeyi korumaya katkı sağlayan çevre dostu bir mühendislik malzemedir. Karbon ayak izini azaltmak için artan çabalar ve çevreci yaklaşımlar bina tasarımcılarına  işlevsellik ve maliyet hedeflerini tutturmak bakımından Ahşabı daha cazip hale  getiriyor.​

Yeni binalar yapmak, eskileri yenilemek ve işletmek için kullanılan ürünlerin seçimi çevre üzerinde önemli etkilere sahiptir. Herhangi bir malzeme seçerken, yaşam  döngüsündeki yerini ve  çevresel etkilerini göz önüne almak önemlidir. Ahşap malzemelerin üretiminde enerji tüketimi çok düşüktür, hava ve su kirliliğine sebep  olmaz ve diğer yaygın kullanılan yapı malzemelerinden daha az bir karbon ayak izine sahiptir.

Ahşap yapı malzemeleri EPD(Çevreci Ürün Deklerasyonu) belgelerinde en az çevresel etkiye sahip ürünler olarak öne çıkmaktadır. Orman Genel Müdürlüğünün, orman raporları ve diğer karbon hesaplayıcı kurum ve kuruluşlardan ahşabın ve ormanların, ahşap yapı ve malzemelerin çevresel etkileri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

- YENİLENEBİLİR-SÜRDÜRÜLEBİLİR-YENİDEN KULLANILABİLİR​​​​​​​​

          Ahşap doğal olarak yetişir ve yenilenebilir bir  hammadde kaynağına sahiptir. Bilinçli ve sorumlu orman  yönetimi, ormanların yasal olarak işletilmesini, ormanı faydalarından toplumun kısa ve uzun vadede yararlanmasını ve orman ürünleri talebini karşılamasını sağlamaya yardımcı olur.

Sürdürülebilir orman yönetimi, insanların ormanlara verdikleri değerlere saygı duyarak gelecek için orman sağlığını ve çeşitliliğini korumayı hedefler. Modern ormancılık uygulamaları su ve toprak kalitesi, balıklar ve yaban hayatı yaşam alanı ve biyoçeşitlilik ile birlikte toplum ve rekreasyon olanakları da dahil orman kaynaklarından faydalanmak üzere orman değerlerinin dengesini korumaya çalışır.

Bu işleri Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü(OGM) yürütmektedir.

Ahşap, ürünlerin sürdürülebilir olarak yönetilen bir kaynaktan elde edildiğini doğrulamak için bağımsız sertifika programları bulunan tek malzemedir. (FSC-PEFC)​

FAO dökümanlarına göre Dünyada orman kaynaklarının dengeli işletilmesi konusuna artık daha fazla önem verilmekte ve orman kayıpları her geçen sene azalmaktadır. Bu konuda bağımsız denetim sistemleri ve sertifikasyon programları uygulamaktadırlar.

Bunların en önemlileri,

Forest Stewardship Council (FSC) link

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) link

Ülkemiz ormanlarında da FSC belgeli üretim yapılmakta olup yakın zamanda PEFC belgeli ormanlarımızda olacaktır.