Kalkınmada Kaldıraç

Ülkemizde Ahşap ürünlerin üretimi ve kullanımı ekonomide, kalkınmada ve refahın artırılmasında önemli potansiyeller barındırıyor. Ormanlarımızın sürdürülebilirliği ve gelişimi ön planda tutularak, ahşap ürünleri endüstrisinin kırsal ekonomiye ve istihdamı artırmaya katkılar sağlayarak kalkınmanın önemli bir motoru olması mümkündür.

Ahşap ürünlerle ilgili çevresel yararlar-yenilenebilirlik, sorumlu ormancılık uygulamaları ve düşük karbon ayak izi- refah ve ekonomi için güçlü, geçerli ve değerli özelliklerdir. Orman endüstrisinin buna bağlı olarak ahşap malzemelerin uygulama ve kullanımının getireceği iş yaratma, istihdam ve yerel ekonomileri destekleme kabiliyeti çok dikkat çekicidir ve bu mutlaka değerlendirilmelidir.  Orman ürünleri endüstrisine bağlı kalkınma modelleri ve sorumlu orman işletmeciliği ormanlarımızın sağlıklı gelişip değerlendirilmesini ve gelecek kuşaklara güvenle aktarılmasını sağlayacaktır.

Ormana dayalı kalkınma modelleri desteklenmeli ve Orman ürünleri sektörü stratejik bir sektör olarak çok yönlü ele alınmalıdır.